آموزش ریاضیات مهرزاد

تقویت ریاضی ، معلم ریاضی ،

تقویت پایه ی ریاضی ، آینده از آن کودکان موفق امروز ، تقویت پایه ی ریاضی دانش آموزان ، دبستان و دبیرس ...

مدرس ریاضی امیر احمدی

تدریس ، ریاضی ، معلم ،

تدریس دروس ریاضی در تمامی مقاطع ، تدریس ریاضی به روشی کاملا انگیزشی و پویا تدریس دروس ریاضی در تمامی ...

تدریس ریاضیات و فیزیک و کامپیوتر

ریاضی ، فیزیک ، AutoCAD ،

خصوصی نیمه خصوصی گروهی ، نام : مهسا ماها ، ریاضیات و فیزیک (دبیرستان کالج دانشگاه) ، نرم افزارها ...

تدریس دروس دانشگاهی

ریاضی ، کامپیوتر ، دانشگاه ،

تدریس دروس مختلف ریاضی و کامپیوتر ، از دبیرستان تا دانشگاه توسط مدرسین با تجربه

مدرس فیزیک — فرح ناصرزاده

آموزش ، فیزیک ،

آموزش فیزیک

مدرس فیزیک – جواد روان پرور

آموزش ، فیزیک ، معلم ،

آموزش فیزیک

مدرس ریاضی — جواد صفدری

آموزش ، ریاضی ،

آموزش ریاضی

تدریس حسابداری — پناهی

آموزش حسابداری ، حسابدار ،

تدریس خصوصی و نیمه خصوصی ، آموزش فشرده حسابداری ، تدریس خصوصی و نیمه خصوصی حسابداری کانادا ، مطابق ب ...

علی صبری

ریاضی ، معلم ، خصوصی ،

آموزش خصوصی ریاضی ، علی صبری، کارشناس مهندسی برق و کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه های تهران و کوئین ...

آموزش مفهومی ریاضی مهرداد

آموزش ، ریاضی ،

آمادگی آزمون ورودی مدارس ، آموزش مفهومی ریاضی از ابتدایی تا دکتری توسط دانشجوی دکتری ریاضی و مولف کت ...

مدرس ریاضی و فیزیک امیر

آموزش ، ریاضی ، فیزیک ،

آموزش ریاضی و فیزیک

آموزش نقشه کشی

آموزش ، نقشه کشی ، ،

آموزش نقشه کشی عمومی و نقشه کشی ساختمان برای فارسی زبانان عزیز ، سطح مبتندی تا آماده شدن برای بازار ...

فرناز اصالتی

مدرس ، دبیرستان ، معلم ،

، دوره های سه ماهه کلاس های نیمه گروهی آمادگی امتحانات ورودی به دبیرستان (5e/6E annَee) ، توسط معلم ...

3333 Cavendish Blvd , Montreal , Quebec