ندا عزیزی – آموزش شنا

آموزش شنا ،

گروه سلامتی ندا ، آموزش شنا از مبتدی تا پیشرفته

مربی شنا — فریبا قهرمانی

شنا ، آموزش شنا ،

آموزش خصوصی و نیمه خصوصی شنا

آموزش شنا — مونا

شنا ، آموزش ،

یک جلسه آموزش رایگان ، آموزش شنا از مبتدی تا پیشرفته، مختص کودکان و بانوان ، دارای مدرک نجات غریق از ...

عنایت اسدمنش

شنا ، رژیم درمانی ، بدن سازی ،

مربی سلامتی و رژیم غذایی ، بدن سازی ، آموزش شنا