انجمن فرهنگی اجتماعی همدلان

انجمن ، همدلان ،

با هم بودن در ادامه عشق و دوستی و همکاری برای حل مشکلات مهاجرت

انجمن دوستداران زرتشت

انجمن ، زرتشت ، جشن ،

اهداف انجمن:
پاسداری و برگزاری جشن های ملی
شناساندن فلسفه برگزاری جشن ها و باور های ایرانی
برگزار ...

مرکز اسلامی ایرانیان کانادا

برگزاری مراسم مذهبی ، نماز جماعت ، آمادگی برگزاری کلیه مراسم و نذورات ، برگزاری دعا و نیایش ، دفتر ثب ...

210 St. Jacques, Lachine , Montreal , Quebec