فروشگاه مواد پروتئینی سن لوران

سوپرمارکت ، قصابی ، پروتئینی ،

انواع ماهی و فرآورده های دریایی ، گوشت گاو ، گوساله و گوسفندی ، با ذبح اسلامی ، انواع آب میوه تاره ...