دکتر آلفرد بالبول

متخصص پوست ، پوست ،

متخصص پوست

Dr. Alfred Balbul

متخصص پوست ،

متخصص پوست

شهرام بلوریان .MD

پوست ، چربی ، ،

رفع دائمی چربی های زائد تنه و اندام ، لیزر و جوان سازی ، رفع کک و مک صورت و بدن ،
Body Sculpting ، ...