کلینیک

پزشک خانواده ، اورژانس ، جراحی ، خدمات زیبایی ،

پزشک خانواده ، اورژانس،کلینیک چشم و جراحی چشم ، متخصص بیماری های: روماتیسم زنان روانشناسی گوش ...

1560 boul, rome brossard , Montreal , Quebec

کلینیک

ارتوپدی ، پزشک ، بیماری مفاصل ، بیماری نورولوژی ،

قبول کلیه بیمه های تکمیلی ، SAAQ ، CSST همراه با مشاوره رایگان ، درد های عضلانی و دیسکی ، بیماری ها ...

7005 kildare, #18 Cote Saint-Luc , Montreal , Quebec