Centre Medical Mira

زیبایی ، جراح ، واریس ،

با همکاری پزشکان ایرانی و کانادایی ، دکتر منصور عدل جراح عمومی و واریس ، دکتر بهمن فصیح پور طب سوزنی ...

کلینیک فیزیوتراپی دنا

فیزیوتراپی ، طب سوزنی ، ماساژ درمانی ،

فیزیوتراپی ، ماساژ درمانی ، طب سوزنی ، کار درمانی ، استنوپاتی ، اورتزبا مدیریت :دکتر امیر وفادار

7005 Kildare, Côte Saint-Luc , Montreal , Quebec

دکتر نسترن مقامی

طب سوزنی ، درمان درد ،

درمان درد و کنترل وزن با طب سوزنی