کلینیک فیزیوتراپی دنا

فیزیوتراپی ، طب سوزنی ، ماساژ درمانی ،

فیزیوتراپی ، ماساژ درمانی ، طب سوزنی ، کار درمانی ، استنوپاتی ، اورتزبا مدیریت :دکتر امیر وفادار

7005 Kildare, Côte Saint-Luc , Montreal , Quebec